การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 13/7/2563 10:35:38     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 56

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด