การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 10:41:49     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด