การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 23/9/2563 12:08:28     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 23

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด