งานประชุม จัดงานมุทิตาจิตแสดงความขอบคุณ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) และ ผู้อำนวยการกองกลาง (นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ปรับปรุงข้อมูล : 28/9/2563 10:43:11     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 26

กลุ่มข่าวสาร :

งานประชุม กองกลาง ได้จัดงานมุทิตาจิต แสดงความขอบคุณ  รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ) และ ผู้อำนวยการกองกลาง (นางปราณี  พันธุ์วุฒิ) ซึ่งท่านเป็นผุู้บริหารที่ปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม และยังให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรงานประชุมเสมอมา งานประชุมขอขอบพระคุณอย่างที่สุดค่ะ

ข่าวล่าสุด