บุคลากรงานประชุม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

ปรับปรุงข้อมูล : 12/10/2563 14:16:33     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 22

กลุ่มข่าวสาร :

       เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการทำความดีเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานในพิธี
       ในการนี้ ผู้อำนวยการกองกลาง (นางประนอม จันทรังษี) นำทีมบุคลากรกองกลางร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป จากนั้นเป็นพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อด้วยกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 9,999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ฝายมีชีวิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ห้วยโจ้1)

ข่าวล่าสุด