การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ปรับปรุงข้อมูล : 15/1/2564 13:42:15     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ ก่อนการประชุม ได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ต่ออธิการบดีด้วย

ข่าวล่าสุด