งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2565 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ อธิการดีติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ มอบหมายให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เป็นประธานที่ประชุมแทน

ปรับปรุงข้อมูล : 24/11/2565 14:12:56     ที่มา : งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนากิจ) เป็นประธานที่ประชุมแทน โดยในวันนี้ มีกิจกรรมก่อนการประชุม คือ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมนำเสนอและประกวดในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
24 พฤศจิกายน 2565     |      11