งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2566 11:40:42     ที่มา : งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 74

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด