งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University

ที่อยู่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงานอธิการบดี
งานประชุม กองกลาง
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053 873036 , 053 873037