การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 25/6/2563 11:20:33     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 51

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

        การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563. เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5. สำนักงานมหาวิทยาลัย  

        ในการนี้  ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และโครงการเพืิ่อนช่วยเพื่อน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ภูดอย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชน ตามรอยพระราชดำริ นั้น ในการนี้ อธิการบดี ได้มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้แก่คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ข่าวล่าสุด