การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 13/7/2563 11:28:58     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 39

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยในช่วงก่อนการประชุม ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบเงินบริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย Covid-19 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ข่าวล่าสุด