การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 20/7/2563 15:11:33     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 55

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด