การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 10:38:47     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 15

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด