การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 10:51:33     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 16

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด