การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๗๓ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 10:55:03     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๗๓ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด