การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 23/9/2563 12:20:35     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 26

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารภี  ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด