การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 28/10/2563 11:05:00     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 13

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด