งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองกลาง โดยมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 

ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2566 18:28:47     ที่มา : งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 27

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด