งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2566 18:30:28     ที่มา : งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 28

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด