งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University

การประชุมคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 และ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
โดยก่อนการประชุม ได้มีกิจกรรมการมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2566 11:41:52     ที่มา : งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 296

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด