งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และประชุมโดยระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ปรับปรุงข้อมูล : 13/4/2566 17:11:43     ที่มา : งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 254

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด