งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และการประชุมในระบบ Microsoft teams online
ปรับปรุงข้อมูล : 26/4/2566 10:45:28     ที่มา : งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 357

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด